Priser


Priser & finansiering


Allmänt

Vår klinik är ansluten till försäkringskassan och det allmänna tandvårdsstödet. Detta möjliggör att du som patient ofta har rätt till ett ekonomiskt stöd i samband med behandling. Nedan redogörs i närmare detalj för det regelverk som tillämpas i samband med högkostnadsskydd och tandvårdsstöd. Vår prislista finns nu tillgänglig via länken nedan.
Prislista

Tandvårdsstöd

Alla personer i Sverige får varje år rätt till nytt tandvårdsbidrag den 1 Juli. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Bidraget kan sparas i höst 2 år och Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar. Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.


Från 23 år, till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år. En person under 23 år får ej tandvårdsbidrag.
Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 150 kronor per år.
Från och med det år du fyller 65 är bidraget 300 kronor per år.

Högkostnadsskydd

Försäkringskassan tillhandahåller även ett högkostnadsskydd. Skyddet är ett stöd vid större behandlingar, och innebär att du som patient endast behöver betala en del av behandlingens kostnad. Då vi är anslutna till försäkringskassan behöver du ej vidta några åtgärder för att ta del av högkostnadsskyddet. Förfarandet sker istället direkt mellan kliniken och försäkringskassan.

Delbetalning

Eftersom vi är en Praktikertjänstklinik, erbjuder vi våra kunder att delbetala i en takt som passar dig. Genom att ansöka om ett ej bindande kreditåtagande före din behandling hos Praktikertjänst kan du försäkra dig om att bli beviljad en kredit för din kommande behandling. Kreditåtagandet är ej bindande vilket innebär att du väljer själv om du vill träda in i kreditavtal efter genomförd behandling. Det ej bindande kreditåtagandet är giltigt så länge dina ekonomiska förhållanden inte försämras drastiskt från den tid mellan ansökan om kreditåtagandet tills din ansökan om den faktiska krediten. Mer information och allmänna kreditvillkor finner du på minasidor.collector.se och på praktikertjanst.se/betala