Priser & Finansiering

Vår klinik är ansluten till försäkringskassan och det allmänna tandvårdsstödet. Detta möjliggör att du som patient ofta har rätt till ett ekonomiskt stöd i samband med behandling. Nedan redogörs i närmare detalj för det regelverk som tillämpas i samband med högkostnadsskydd och tandvårdsstöd. Vår prislista finns nu tillgänglig via länken nedan.
Prislista

Tandvårdsstöd
Alla personer i Sverige får varje år rätt till nytt tandvårdsbidrag den 1 Juli. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.

  • Från 20 år, till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år. En person under 20 år får ej tandvårdsbidrag.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Högkostnadsskydd
Försäkringskassan tillhandahåller även ett högkostnadsskydd. Skyddet är ett stöd vid större behandlingar, och innebär att du som patient endast behöver betala en del av behandlingens kostnad. Då vi är anslutna till försäkringskassan behöver du ej vidta några åtgärder för att ta del av högkostnadsskyddet. Förfarandet sker istället direkt mellan kliniken och försäkringskassan.

Tandvårdskonto
Eftersom vi är en praktikertjänstklinik, erbjuder vi våra kunder att öppna ett Tandvårdskonto. Det är ett klokt sätt att spara för tandläkarbesöket med en förmånlig ränta. En kredit på 7000 kronor ingår även automatiskt, och kan nyttjas vid behov. Möjlighet att låna högre belopp finns även. Pengarna du sätter in är på intet sätt låsta, utan kan när som helst tas ut. De omfattas dessutom av den statliga insättningsgarantin upp till 100 000 euro. När du ska betala för en behandling hos tandläkaren använder du kortet för tandvårdskontot som vilket kontokort som helst. Kortet gäller på praktikertjänst alla 900 tandläkarmottagningar. Låter detta intressant? Fråga gärna efter mer information vid ditt nästa besök!

forsakringskassans_logotyp_small            praktikertjanst