COVID-19 information


Information om Coronaviruset COVID-19

Det nya coronaviruset har inneburit stora förändringar för samhället, även för vår klinik. Av flera skäl
behöver vi därför dra ned på verksamheten under en period. Vi följer även Folkhälsomyndighetens
riktlinjer och kalla inte några patienter i riskgrupperna till vår klinik. Det gäller patienter födda 1950
eller tidigare samt dem med underliggande sjukdomar som riskerar att bli svårt sjuka i Covid 19. För
närvarande kontaktar vi alla i riskgrupperna för att avboka inplanerade besök. Det här är åtgärder
som vi måste genomföra och vi ber om förståelse för dessa.

Vår ambition är att tillgodose önskemål om morgontider och kvällstider och kommer arbeta
omväxlande förmiddagar och eftermiddagar och vara på plats alla dagar i veckan utom varannan
fredag. På så vis hoppas vi kunna hjälpa alla med akuta besvär och även upprätthålla vanlig
verksamhet med undersökningar och behandlingar, fast i mindre omfattning.

Till sist vill vi påminna om att patienter med symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, snuva, feber och halsont, bör avstå från planerad behandling. Det gäller även lindriga symptom.