COVID-19 information


Information om Coronaviruset COVID-19

Det nya coronaviruset har inneburit stora förändringar för samhället, även för vår klinik. Eftersom smittläget i region Östergötland nu visar en positiv utveckling återgår vi till ordinarie öppettider från 3/8 2020. Det har uppkommit ett stort uppdämt behov inom tandvården det senaste halvåret och vi kommer att göra vårt yttersta för att ta emot alla vårdsökande. Vi hoppas på förståelse för att det att bli en viss köbildning. Dessutom  avgör naturligtvis alla själva om de p.g.a. coronapandemin vill besöka tandvården eller vill avstå besök. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och använder handskar, munskydd och visir samt sprittorkar som manligt behandlingsrummen noga mellan behandlingarna.
Till sist vill vi påminna om att patienter med symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, snuva, feber och halsont, bör avstå från planerad behandling. Det gäller även lindriga symptom.